Đã Đóng

Mình đang cần team freelancer để hoàn thiện dự án thương mại điẹn tử

Dự án thương mại điện tử tương tự tiki, shoppee nhưng về thời trang cho phép người bán đăng bán sản phẩm, người mua mua hàng ( web, app ios, androi, gồm 1 app người mua và 1 app người bán)

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, HTML, Mobile App Development, Giao diện người dùng/IA

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #22553398

12 freelancer chào giá trung bình$3662 cho công việc này

amitorada

Hi, We have developed E-commerce website & apps in fewer hours because of our expert and skilled developer. Our team has 5+ years of great experience in mobile application development on Android and iOS platform using Thêm

$8000 USD trong 60 ngày
(187 Nhận xét)
9.1
webbookstudio

Greetings from Webbook, Tranbaquang! I represent skilled eCommerce websites and apps devs from Lviv, Ukraine. Our team of developers ready to complete your e-commerce project. We have a team of rich experienced e Thêm

$3300 USD trong 30 ngày
(360 Nhận xét)
8.8
maysaxena

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW AND COMPLETE YOUR WORK WITH IN TIME LINE AND QUALITY WORK HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification and as Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(662 Nhận xét)
8.7
shyamvijaywargiy

Hello ,hope are you well there I have seen your requirement and I am interested in this.I am ready from now to work on your app. i have 7 years of experience in mobile (android / ios ) app development. I will complete Thêm

$3000 USD trong 15 ngày
(57 Nhận xét)
7.5
point2solutions

HiThere!! I hope you are going good!! I have gone through your post requirements. As per my understanding, you want to make an eCommerce website for different products. I pleased to inform you that I have vast experi Thêm

$3000 USD trong 15 ngày
(53 Nhận xét)
8.1
Julian29

Xin chào, Tôi là một nhà phát triển toàn thời gian có sẵn !!! Tôi sẽ hoàn thành dự án dựa trên thương mại điện tử của bạn. Tôi có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong việc phát triển Ứng dụng web và thiết bị di động. Tôi Thêm

$3000 USD trong 7 ngày
(93 Nhận xét)
7.9
Mobiquick

Xin chào, Tôi đã làm việc trên nền tảng người mua và người bán vì vậy tôi tin rằng tôi có thể làm việc và đạt được mục tiêu của dự án. Chúng tôi có thể làm việc trong dự án của bạn và phân phối công việc đúng thời gia Thêm

$3200 USD trong 30 ngày
(21 Nhận xét)
7.0
mobiappsoftware

Hello , I Will develop your app for android and ios both. I have full stack developers team so i want this [login to view URL] send me a message for more details. I have seen your requirement and I will do this in less time. Thêm

$3000 USD trong 12 ngày
(22 Nhận xét)
5.9
fullstackappcode

Xin chào, Tôi đã kiểm tra bài dự án của bạn khi bạn cần ứng dụng Thương mại điện tử. Nơi người dùng sẽ có thể tìm thấy sản phẩm theo nhu cầu của họ và mua sản phẩm trực tuyến thông qua thanh toán dễ dàng. Theo tính nă Thêm

$4000 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
6.6
codemeg

Hello. Greeting!! Codemeg Soft Solution. Having read your job description, we are experts in mobile applications for both platforms Android and iOS. We have more than 7-year experience in this field. We will provide Thêm

$3000 USD trong 25 ngày
(19 Nhận xét)
6.4
pinfytech

Xin chào, Tôi tình cờ thấy bài đăng công việc của bạn liên quan đến việc phát triển ứng dụng Thương mại điện tử tương tự như tiki ,. Hãy bắt đầu công việc khi tôi đã trải qua các yêu cầu của bạn và có một bức tranh rõ Thêm

$3000 USD trong 20 ngày
(24 Nhận xét)
6.1
halogodev

Dear , ❁ We are Web and Mobile App development team at Ho Chi Minh city, Vietnam and work for wordwide. ❁ Our profile : [login to view URL] ➦ We worked on many types of projects, I hope to discuss with you to make clear t Thêm

$4440 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0