Đã hoàn thành

Animated 15sec Video

Được trao cho:

$100 USD trong 2 ngày
(31 Đánh Giá)
4.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $166 cho công việc này

$155 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
5.1
jesaiasporro

My name is David Porro, I am graphic designer Relevant Skills and Experience Here some samples of my recent work: Banner ads: [login to view URL] Logo design:[login to view URL] Book covers:https://f Thêm

$244 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
2.9