Đang Thực Hiện

Artist project Vol.1

Privat project for GeeGeeMac. Artist, design.

Privat project for GeeGeeMac. Artist, design.

Privat project for GeeGeeMac. Artist, design.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: vol, project graphic artist, geegeemac, project artist, artist design, privat project, simple project web design, project management design template, wanted artist design tatoos, help need artist design, design artist, privat, project vlsi design

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Ljubljana, Slovenia

Mã Dự Án: #1696508

Đã trao cho:

GeeGeeMac

Hi Iztok, £20 is brilliant thanks for the bonus :)

£20 GBP trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1

2 freelancer đang chào giá trung bình £85 cho công việc này

levintrujillo

Let me know more about the preject.

£150 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0