Đã hoàn thành

Artist project Vol.1

Privat project for GeeGeeMac. Artist, design.

Privat project for GeeGeeMac. Artist, design.

Privat project for GeeGeeMac. Artist, design.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: vol, project for graphic artist, geegeemac, project artist, artist design, privat project, simple project web design, project management design template, wanted artist design tatoos, final project analysis design, help need artist design, need graphic artist design shirt, bid hours project web design, need graphic artist design logo, design artist, privat, students major project florist design, project vlsi design

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Ljubljana, Slovenia

ID dự án: #1696508

Được trao cho:

GeeGeeMac

Hi Iztok, £20 is brilliant thanks for the bonus :)

£20 GBP trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.1

2 freelancer đang chào giá trung bình £85 cho công việc này

levintrujillo

Let me know more about the preject.

£150 GBP trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0