Đã Đóng

Banner website

14 freelancer chào giá trung bình$22 cho công việc này

GraphicFuture93

Hi I have read your details posted in "Banner website Design" project. I will Provide you Best quality work with 100% satisfaction and Great Options in Fair price and less time. I have experience of more than 11 yea Thêm

$21 USD trong 1 ngày
(1197 Nhận xét)
7.9
sparkingdesigns

Hi, This is Kirti(Graphic Designer) I can help you with your Banner website project. I'm an expert Designer with over 8 years experience dealing with Graphic Designs. Link to previous work : https://www.freelancer.com Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(615 Nhận xét)
7.7
deziner313

Hi, I've gone through your project Banner website and I would love to have the ability to work on this as i have one of the finest Creative team to deliver for you. Web Banner Design : [login to view URL] Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(776 Nhận xét)
7.8
graphicmonster

Hi I have been read your post regarding "Website Banner " design.I can help you to give you the quality work as you are looking for. You can check my Profile by clicking below link https://www.freelancer.com/ Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(289 Nhận xét)
6.9
zenevatech

Hi there! I am a professional and experienced graphic designer. I have read and understood your job description for banner design and ready to start immediately on it. I am a professional, skilled and experienced grap Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(503 Nhận xét)
7.2
Stunningart

Chào, Tôi vừa đọc cho bạn mô tả dự án liên quan đến Thiết kế biểu ngữ cho trang web. Tôi chuyên về thiết kế Đồ họa, Nhận diện Thương hiệu, Thương hiệu Logo, Danh thiếp, Giấy tiêu đề, Áo phông, Nhãn, Bao bì, Sách giới Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(78 Nhận xét)
5.8
enilatech

Hey! I am professional Graphic & . I have been offering my best services for several years regarding banner Design, Photoshop, Icon Design, Illustrator and Graphic Design. I assure you will have a better working exper Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(93 Nhận xét)
5.1
AdhirajDesigner

Greetings, I have read your project post Banner website with great interest and excited to work on it. Link to my portfolio: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesigner I'm interested to hear more about the project Thêm

$12 USD trong 1 ngày
(90 Nhận xét)
5.2
CreativeIshan

Hi, I am expert in creating & designing online store and business themes to showcase services, I can assist you in design and development of website where you can attract your customer through market campaign which wi Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.0
Datnguyenzj

Chào bạn Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các mảng IT bao gồm: website, designer và marketing online. Hiện tại mình hoạt động là 1 freelancer độc lập. Là Freelancer tự do, uy tín cá nhân luôn là mục tiêu Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.8
KapoorsonAk

Hello, There!. I am Sunil k, an illustrator with experience in the graphic development of logos, flyers, banners and advertisements on different social networks. I am interested in knowing more about the project, Thêm

$23 USD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
3.8
ismail80196

✭Creative Banner Designer || Premium Design Quality || Unlimited Revision✭ I'm ready to work now. After the design complete, I will send you a file for your review. Then if you need any modification I will do it to fi Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.1
Hiennguyen99

Mình thiết kê bằng PTS. Thiết kế nhanh, đẹp và chuẩn kích thước. Giúp truyền đạt câu chuyện thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp đến mọi người.

$20 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luutrison

Bạn có thể giao việc này cho mình, mình sẽ hoàn thiện nó giúp bạn, nếu muốn chúng ta có thể liên lạc qua zalo cho tiện.

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0