Đang Thực Hiện

banners for dating site

Hi !

I need some banners made it for a dating site.

I need very high quality work and would like the standard sizes to be made up.

Please only bid if you have examples of similar work !

Thanks alot

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: banners dating site, design banners, dating\, dating bid, banners, banners design, dating site design design, site dating site, banners dating, design quality banners, banners quality, bid dating, standard site, sizes banners, site banners, made graphic, graphic similar, graphic design bid site, design dating site, dating site site, alot, quality dating site, dating banners design, maxinfos, bid graphic design banners

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) dublin, Ireland

Mã Dự Án: #37982

Đã trao cho:

maxinfos

Kindly check PM Thanks

$45 USD trong 0 ngày
(347 Đánh Giá)
7.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

respiro

Professional web design services. Please read your P.M. Thank you!

$50 USD trong 2 ngày
(69 Đánh Giá)
6.3
itpdesign

Hi! Please check the private message to see online portfolio of banners. Thank you.

$100 USD trong 4 ngày
(11 Đánh Giá)
3.4