Đã Đóng

Blingeling

Design every facet of the store's identity based on the parent company identity.

Launch online presence.

Maintain online campaign

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web, Thiết kế quảng cáo, Tiếp thị

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Al Muharraq, Bahrain

ID dự án: #34781201