Đã Đóng

blockchain

4 freelancer chào giá trung bình $24/giờ cho công việc này

(670 Nhận xét)
8.8
DazzlerFreelance

Rất thành thạo về mã thông báo BEP và ERC. Nếu bạn đang tìm kiếm các hợp đồng thông minh, tôi có thể cung cấp cho bạn điều tương tự với thời gian quay vòng một ngày.

$33 USD / giờ
(21 Nhận xét)
4.9
DeveloperRamazan

Hello, dear. Hope you are fine. I have read your job description carefully and it's very interesting to me. I already have built a site which shows historical token data in trading view and real-time data such as curre Thêm

$20 USD / giờ
(7 Nhận xét)
3.7
lailton

Hello. Hope you and your family safe from COVID-19. I am skillful at developing Dapp, new token and I have full experience with remix, truffle, MetaMask, Deploying, and Testing Smart Contract. Please check "[login to view URL]". Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0