Đã Đóng

Book cover

I need a book cover for my new business book (ebook, paperback) for kdp & audible.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, eBooks, Photoshop, Illustrator, Amazon Kindle

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Auckland, New Zealand

ID dự án: #33947439