Đã hoàn thành

Build a Customised Website

Được trao cho:

₹15000 INR trong 12 ngày
(97 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹13750 cho công việc này

₹12500 INR trong 7 ngày
(41 Nhận xét)
5.0
ermanjitk

Hi, I'm a Web Developer, and I'm very interested in your job post as i have recently worked for many of US based clients and also was an Engineer in MNC's where i was having the responsibility of team leader with secu Thêm

₹10000 INR trong 10 ngày
(11 Nhận xét)
3.8
satyendraumath

A proposal has not yet been provided

₹11111 INR trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
1.4