Đóng

Build news website

Dự án này đã được trao cho enigma007sl với giá $13 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

I have news website which we need some updates and changes. built in codigniter.

i need assign all file uploads

[url removed, login to view]

and some changes front templates. Please dont bid if you dont have any experience.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online