Đóng

Build a web site and portal for finance company

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $15197 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 USD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

- Portal for users to create their account based on their finance account in our system(SQL)

- Users should be able to make payment with (debit card or ACH)

- They should be able to create requiring monthly payment

- They should be able to see their finance account information and their payment history (from our SQL)

- Users should be able to see their statements (we will provide the PDF files for each user) and history of statements

- Users should be able to fill different type of forms (requests, notification, Etc.)

- etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online