Đã Đóng

Build a Website

We are using Vtigr. We need many changes in it to full fill our requirements.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Pune, India

ID dự án: #13586861

9 freelancer chào giá trung bình₹10993 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
5.2
creativecas

Provide a clear example of a similar job you have done in the past. ya sure sir full fill our requirements in your website. Proposal: Dear Client, Thank you for allowing me to post bid on your project. I represent Thêm

₹11666 INR trong 5 ngày
(12 Nhận xét)
5.3
₹37500 INR trong 30 ngày
(10 Nhận xét)
4.0
MarvelWebtech

Provide a clear example of a similar job you have done in the past. Kindly refer website links below: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://kerssen.eyedev.n Thêm

₹7222 INR trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
3.7
₹7777 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
talhanaseer

Provide a clear example of a similar job you have done in the past. My Recently Completed Projects: > [login to view URL] > [login to view URL] > [login to view URL] many more... Proposal: "I NEV Thêm

₹7777 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
₹1500 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹7777 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹9722 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
as80204

A proposal has not yet been provided

₹8000 INR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹9722 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0