Đóng

Build me a website

Dự án này đã nhận được 138 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $189 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
138
Mô tả dự án

I want you to build me a website, with this details:

1. The website need to be all self made (without using wix and etc)

[url removed, login to view] + host - for one year (the domain name will deliver in private)

3. I need a comfortable access to the site management panel (I need to upload articles)

4 .Design- need to be similar to one of the following: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online