Build a Website

Đã Đóng Đã đăng vào Oct 27, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

how to do it, can you write language object-oriented programming, i'm not understand code , instruction feedback me great

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #8778062

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa Dec 3, 2015 đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

justArvind

I am a FULL STACK Meteor.j developer. I have experience with web development languages like HTMl5, CSS, JavaScript and etc Moreover I love to build webapps :)

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ideascoder

Hi there, I’d like to be considered for your website developer position. I’m a enthusiastic developer with a strong background of developing several online websites, including shopping carts, blogs, company websites, Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lovesingle

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thucfami

i can do it. "how to do it, can you write language object-oriented programming, i'm not understand code , instruction feedback me great"

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0