can sug vip 3z vip vv

Đã Đóng Đã đăng vào Jul 17, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tui muon co 3z vip vv la tam nguyen cua tui

Thiết kế đồ họa

ID dự án: #8089786

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa Aug 23, 2015 đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$4275 cho công việc này

nuprogramer

Hope you are doing well. I have worked on several projects. I intend to work on your project and get it done. I need to ask few questions regarding your description. Let’s discuss them and we can start. Nuprogramer

$4210 USD trong 30 ngày
(18 Nhận xét)
6.0
acejudger

A proposal has not yet been provided

$5000 USD trong 30 ngày
(10 Nhận xét)
5.7
squirrel1811

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$3888 USD trong 30 ngày
(6 Nhận xét)
4.1