sửa lại phần checkout của magento - 28/02/2017 04:35 EST

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

sửa lại phần checkout của magento2.1 và kết nối với hệ thống shipping để tính giá ship tự động

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #13249794

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình$181 cho công việc này

nileshbakotiya

Hello I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I will give you 100% quality work As your need , we will Ready To start work,I can create and deliver the project Thêm

$116 USD trong 4 ngày
(50 Nhận xét)
5.3
cunhcsabishii

Tôi có kĩ năng về lập trình web C và android. Tôi muốn tham gia dự án này vì nhận thấy nó hoàn toàn phù hợp với bản thân.

$155 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0