sửa lại phần checkout của magento - 28/02/2017 04:35 EST

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

sửa lại phần checkout của magento2.1 và kết nối với hệ thống shipping để tính giá ship tự động

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #13249801

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$200 cho công việc này

databasewebvn

hi vietnam i just finished many web site by magento so far i can demo for you right now i am web developer with 5 years experience so far you can see my profile with 100% completion rate with many big Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(31 Nhận xét)
7.0