Đã Đóng

Chuyển PSD thành HTML - open to bidding

Chuyển PSD sau đây thành HTML, kèm theo hiệu ứng để tạo thành trang landing page. Sử dụng bootstrap và một số hiệu ứng đặc biệt được yêu cầu.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7752820

8 freelancer chào giá trung bình$67 cho công việc này

team668

Time starting: 8/2007 Job: Have 4 years experience at PHP and Front-End Developer - Have 2 year experience at Project Manager position - Skills & Expertise: + NodeJS + Mongodb, MySQL, SQL Server + Yii, Cake, Zend Thêm

$50 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.5
chaplayer

A proposal has not yet been provided

$88 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
ldhiepdesign

Với kinh nghiệm Chuyển PSD thành HTML hàng nghìn dự án đã được triển khai như: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] bạn có th Thêm

$49 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
elena01234

Hello, I am having excellent knowledge in WordPress.. I am working on this position since 4 years. Following are some of best samples of m recent work Responsive website [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
storm2806

I have had several years experience in Designing and Web Coding, so I surely assert that who works with me will never regret. I do creative website design and development according to clients' requirements or clients' Thêm

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ngotuanthinh

mình có thể hoàn thành dự án của bạn 1 cách nhanh nhất chậm nhất là 2 ngày, hãy chọn mình nha thank you

$45 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
datphan0207

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anhthutnaptech

I like develop. I will try to complete the work really well I have 2 years experience as html, bootstrap. Nice to work with you, Regards

$55 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freelancerspeed

It took me 5 months to learn about html5, css3, bootstrap and photoshop. So I think i can't apply this job. Thanks if you choose me!

$36 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Apolong

Ai cũng có quyền được sống và làm việc.. :) Để thực hiện những gì mình cho là đam mê và sống cho điều đam mê đó

$111 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0