Đang Thực Hiện

Company Overview -Presentation

Looking for a graphic designer to update our current company profile to include visual elements, images and illustrations to communciate our messaging.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Nhận diện thương hiệu, Powerpoint, Thiết kế logo, Illustrator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vero beach, United States

ID dự án: #34352555

Được trao cho:

(572 Đánh Giá)
8.1

36 freelancer chào giá trung bình $53/giờ cho công việc này

(2432 Nhận xét)
9.8
(5355 Nhận xét)
10.0
(270 Nhận xét)
9.5
(129 Nhận xét)
9.6
(1995 Nhận xét)
8.7
(1866 Nhận xét)
8.5
(346 Nhận xét)
8.7
(2562 Nhận xét)
8.7
(760 Nhận xét)
8.5
(457 Nhận xét)
8.5
(137 Nhận xét)
8.1
(1154 Nhận xét)
8.0
(665 Nhận xét)
8.0
(430 Nhận xét)
8.0
(463 Nhận xét)
7.9
(429 Nhận xét)
8.1
(551 Nhận xét)
7.6
(338 Nhận xét)
7.8
(145 Nhận xét)
7.4
(193 Nhận xét)
7.4