Đã Đóng

concept designs for machines like, vending machines, and atms -- 2

I need someone that can make concept designs look very real and nice. Must create an ATM, Vending machine and video game console design.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Minh họa, Phác họa ý tưởng, 3D Modelling, Tranh ý tưởng

Về khách hàng:
( 198 nhận xét ) Chowchilla, United States

ID dự án: #34264181