Đã hoàn thành

Concevez une maquette de site Web

Dự án này đã kết thúc thành công bởi samarthbuch với giá $75 USD trong 70 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $75 USD
Đã hoàn thành trong
70 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hello all,

I already have my professional website online and I want to modify the graphic chart to make it even more beautiful and functional.

I think the first study is a psd (an oven of work)

Then after validation of this psd, I would pass another announcement to transcribe this psd directly on the design of my site

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online