Đã hoàn thành

create a background for a wordpress site

Được trao cho:

pixholic

Consider it done in next few hours. Regards, Ashish

$50 USD trong 0 ngày
(123 Đánh Giá)
5.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $114 cho công việc này

ravneetschawla

Hi Please check my portfolio. Thanks

$150 USD trong 2 ngày
(175 Nhận xét)
7.1
Imaginehub

Hello, I Have Applied for your Job and also send my Portfolio. Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(96 Nhận xét)
5.9
ntiersolutions

Please check your pm.

$80 USD trong 0 ngày
(51 Nhận xét)
5.6
scriptmindz

Can I start?

$55 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
5.0
Pakprince

Experience + Expertize = Client Satisfactions ...Go through the PMB..Thanks

$250 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.5