Đã hoàn thành

Create 6 facebook post creative

dimensions :will be 1 facebook cover

and 4 facebook post . For a web designing company

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Quảng cáo trên Facebook, Photoshop, Quảng bá truyền thông, Mạng xã hội

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #32208137

Được trao cho:

saidbensoltana5

Hello, My name is said, expert graphic designer with 5 years of experience i creat many : Logos | Posters | Social media posts | Cv | resume | t-shirts | business card | i'am interested to do that project, i'am verry h Thêm

₹1300 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0