Đang Thực Hiện

Create UI (xaml in [login to view URL] ) from psd/sketch

This is pilot project

I need convert 5 screen in my psd to Xaml in [url removed, login to view]

Output is an [url removed, login to view] project that contain xaml files

I will confirm result in :

IOS Simulator : iphone 6, iphone5, iphone4

Android Simulator : HD Device, Full HD device

PSD i will send to bider

Please only bid if you have expert in [url removed, login to view]

Regards

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA

Xem nhiều hơn: ui design expert, ios simulator, hd ui, android simulator, mockup native iphone app, ios app mockup photoshop, iphone app screen mockup, mockup mobile app examples, iphone app mockup, ipad app mockup, blackberry app don`t works romania, create css psd layout, create css psd, create res psd file, create web psd file, create vector psd, create xhtml psd dreamweaver, create html psd, create website psd, joomla create template psd

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) HaNoi, Vietnam

ID dự án: #9735666

Được trao cho:

huypq5

giá chỉ là ví dụ, sau này hoàn thành từng cụm màn hình sẽ paytheo milestone nhé. bắt đầu là 5 màn hình đầu tiên, sau đó sẽ đánh giá công việc tiếp theo thế nào. thanks huypq.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0