Đang Thực Hiện

Custom project for hung

As discussed, only for hung ! Thank you

*****************************************************************************

*Anyone can bid, sorry*

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: virtuemart checkout custom thank, setup project custom form, setup project custom, 1shoppingcart custom thank page, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Belgrade, Serbia

Mã Dự Án: #1671296

Đã trao cho:

sdonline

let me do it

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

bazzinfotech

Hi, We are ready to start right away. Lets discuss further via pm. Thanks!

$40 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.0