Đã Đóng

Customize theo template có sẵn

5 freelancer đang chào giá trung bình $9/giờ cho công việc này

VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Thêm

$21 USD / giờ
(54 Nhận xét)
6.1
Technospike

Hello, I have taken a detailed look at the job specifications. The job specs are 100% within my skill set. Please initiate an interview on Freelancer/skype for further discussion. For Graphic work Please check My Thêm

$5 USD / giờ
(171 Nhận xét)
6.1
OriginDharmesh

Hi Please go with veracious team to get 200 % best result. Our 7+ years of exp says we can be right Team for this work Can we have discussion and if you won't get result I will back your all money but it n Thêm

$7 USD / giờ
(4 Nhận xét)
2.5
gehlot

Chào Tôi phát triển Ravindra Gehlot Senior Php của Solution dreamsoft .. Chúng tôi có hơn 8 năm experince trong Php và tất cả liên quan đến CMS như Joomla php wordpress và framwork khác như zend , codeignitor , và Thêm

$5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0
lienpv

Nếu được có thể customize cho các website. Nếu được có thể customize cho các website. Nếu được có thể customize cho các website.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
haunttpd00207

Tôi có nhiều thời gian cho công việc này và tôi có khả năng tự mày mò tốt trong trường hợp tôi không biết làm cách nào

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0