Đã Đóng

Design a Landing page

Need to design a Landing page in HTML. It should be pixel perfect as per the attachment and responsive.

Budget:- INR 1000-1500

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, HTML, CSS, Giao diện người dùng/IA

Về khách hàng:
( 7 nhận xét ) Sheikhpura, India

ID dự án: #34004988