Đang Thực Hiện

Design a Logo

Được trao cho:

$526 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
5.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $429 cho công việc này

Maplegroupcom

A proposal has not yet been provided

$275 USD trong 0 ngày
(38 Nhận xét)
5.0
$666 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
2.9
ahmednurhussien

hi Relevant Skills and Experience ps Proposed Milestones $250 USD - 250 thxx

$250 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0