Design project -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần vài thiết kế đồ họa - Tôi từng có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Mstarcorp chuyên Graphic Design

- Các dự án của tôi là Egano, HR Group, UP House.

Thiết kế đồ họa

ID dự án: #11308946

Về dự án

Dự án từ xa 7 năm trước đang mở