Đã Đóng

Design project -- 2

Tôi cần vài thiết kế đồ họa - Tôi từng có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Mstarcorp chuyên Graphic Design

- Các dự án của tôi là Egano, HR Group, UP House.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chau Doc, Vietnam

ID dự án: #11308946