Đã hoàn thành

Design project

Được trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(161 Đánh Giá)
6.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

$50 USD trong 1 ngày
(498 Nhận xét)
7.8
phthai

Hi. I can help you with the task. Please take a look at my portfolio for some relevant examples. Thanks for your attention! Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$35 USD trong 1 ngày
(58 Nhận xét)
5.1
$10 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
1.8