Đang Thực Hiện

Design project -- 2

I need a logo designed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need logo design vector, need logo company cheapest, need logo designed business, need logo designed green

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14856716

Đã trao cho:

kaushiknayanala

A proposal has not yet been provided

₹950 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1125 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(47 Đánh Giá)
4.8