Đang Thực Hiện

Design project

Được trao cho:

AdoubleA

I graduated from Politecnico di Milano. I deal with interior/exterior design, luxurious furnishings, landscape design, illustration, exhibition design,Visual 3D, 3D modeling. Relevant Skills and Experience We are a p Thêm

$177 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $114 cho công việc này

$50 USD trong 3 ngày
(130 Nhận xét)
6.5