Đang Thực Hiện

Design project

I need a logo designed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need logo design vector, need logo designed business, need logo designed green

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14865274

Đã trao cho:

prashant3232

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

ibad49

Hello Relevant Skills and Experience I can do this Proposed Milestones $15 USD - less for a logo Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$15 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8
$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0