Đang Thực Hiện

Design project

I'm starting up an food instagram and need a logo for my profile. I work as a Sydney based project manager (construction) and study Entrepeneurship.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need logo design project, logo design project report, need logo network project, need logo design post, need logo label design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #14867092

Đã trao cho:

ManpreetKSd

Hello, I am intersted in your project. Please check my portfolio Www.behance.net/reetsidhu

$20 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

Wolvy

Hi there, Let's connect for a detailed discussion. Regards, Zee

$110 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0