Đã Hủy

Design project -- 2

I need a logo designed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need logo design vector, need logo company cheapest, need logo designed business, need logo designed green

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14874508

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

klddev

I am having the knowledge of PHP, WordPress, CSS, HTML, Twitter Bootstrap, HTML5 , Responsive designs etc . Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0