Đang Thực Hiện

Design project

I need a logo designed. Ada kha yang butuh di desainkan stiker atau logo

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need electronic project designed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14890105

Đã trao cho:

fleafx

Hey , it's no Problem for me to make something what you want , here is my YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4B4c9eMjcWfv26YKslFpnQ Pls contact me :)

Rp300000 IDR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0