Đang Thực Hiện

Design project

I need someone to alter some images. Change the date on a document.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop

Xem thêm: i need some images poster, need someone alter images

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14902398

Đã trao cho:

$15 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
4.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(362 Đánh Giá)
6.9
$25 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
4.9
abcdefgf

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vishvaprajapati6

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
yehelini6

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0