Đang Thực Hiện

Design project

I need a logo designed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need logo design vector, need logo designed business, need logo designed green

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14904535

Đã trao cho:

noorali5094

I have full conman on this and can do graphing work only in few mintus Relevant Skills and Experience As I do a lot work for this I think I'm expert

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

zahidgul720

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anmolirfan

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0