Đã Đóng

Design project -- 2

7 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

efiltrk

A proposal has not yet been provided

$225 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.9
khanfarhatabassu

A proposal has not yet been provided

$220 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
whyssonstudio

Hi we are whysson studio! Connect us and lets work!

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.4
xaainulabideen

A proposal has not yet been provided

$99 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.5
$35 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.1
Fattoumos

A proposal has not yet been provided

$111 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tariqulislamtqlm

graphic design Relevant Skills and Experience graphic design Proposed Milestones $50 USD - first Milestone $105 USD - Milestone

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0