Đang Thực Hiện

Design project

I need a logo designed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need logo design vector, need logo designed business, need logo designed green

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14915115

Đã trao cho:

Annapurna2993

i would love to work on this project

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

$50 USD trong 1 ngày
(133 Đánh Giá)
6.5