Đang Thực Hiện

Design project

I need a logo designed. Name of business is jewel of Ruby Events. Want something sophisticated showcasing precision and attention to detail

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need shop name logo, need brand name business, form logo business name, need logo designed business

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14917725

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(61 Đánh Giá)
5.6