Đang Thực Hiện

Design project

I need some graphic design.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: i need graphic design site, need graphic design experience, need graphic design help

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14918164

Đã trao cho:

Jons784

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $465 cho công việc này

techlogix3

Hi,i am a serious bidder with similar technical skills and experience i have checked the details & have already worked on a similar project before and can deliver this as u have mentioned Relevant Skills and Expe Thêm

$653 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0