Đã hoàn thành

Design project

Được trao cho:

carlosmedina78

A proposal has not yet been provided

$50 USD trong 2 ngày
(15 Đánh Giá)
5.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

$50 USD trong 2 ngày
(261 Nhận xét)
6.7
reeverenju

I am a creative freelancer from USA New Jersey. Refer [login to view URL] for my work I am new here and looking for an opportunity to prove my creativity

$44 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
1.6