Đã Đóng

Design project

10 freelancer đang chào giá trung bình ₫1168333 cho công việc này

pixtualgraphics

Hi, [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Regards Sushila Relevant Skills and Experience logo Proposed Mi Thêm

₫800000 VND trong 1 ngày
(748 Đánh Giá)
7.1
thunderbrands

Hi, I am creative Logo Designer with 5 years professional experience. I’m confident that our team can deliver fantastic results on time and within budget Relevant Skills and Experience I will provide you very creative Thêm

₫5000000 VND trong 1 ngày
(30 Đánh Giá)
6.6
artistixeit

PLEASE CHECK OUR WORK BELOW:- Angular : [url removed, login to view] [url removed, login to view] Doctor Appointment Site: [url removed, login to view] Parking Website: [url removed, login to view] Hotel/Fli Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.9
GraphicDrive0

My Goal is to producing a High Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. I am Interested To do that Your Project. Thanks Amit Relevant Skills and Experience I Have More Than 5 Year Plus experience in Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.4
mennatallah27

I offer a good and creative design at shortest time possible . with the ability of making any changing . Relevant Skills and Experience about 5 years of experience Proposed Milestones ₫200000 VND - non

₫200000 VND trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FahmeEbrahim

Speed in work and design as required from me Relevant Skills and Experience I will do the required work for me promptly and accurately Proposed Milestones ₫550000 VND - Design the desired image or object in 3 stages

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tanuflex

A proposal has not yet been provided

₫250000 VND trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫250000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Jayabrata12

I am expert [url removed, login to view] me a chance prove myself as I am newbie

₫200000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vanhuy19892011

Chào bạn. Tôi là Huy, branding designer, tôi có 5 năm kinh nghiệm trong nghề đồ họa, đặc biệt là thiết kế thương hiệu. Bằng kinh nghiệm và sự tinh tế của mình, tôi sẽ hoàn thành tốt nhất yêu cầu. Các Kỹ Năng và Kinh N Thêm

₫3333333 VND trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0