Đã hoàn thành

Designer advertisement banner for google adwords campaign

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mvraju2017 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

website url is: [url removed, login to view]

For promotion using adwords, need 2 designs in any of the format details given below and all sizes.

File types

Formats GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP

Max. size 150KB

Ad sizes

Square and rectangle

200 × 200 Small square

240 × 400 Vertical rectangle

250 × 250 Square

250 × 360 Triple widescreen

300 × 250 Inline rectangle

336 × 280 Large rectangle

580 × 400 Netboard

Skyscraper

120 × 600 Skyscraper

160 × 600 Wide skyscraper

300 × 600 Half-page ad

300 × 1050 Portrait

Leaderboard

468 × 60 Banner

728 × 90 Leaderboard

930 × 180 Top banner

970 × 90 Large leaderboard

970 × 250 Billboard

980 × 120 Panorama

Mobile

300 × 50 Mobile banner

320 × 50 Mobile banner

320 × 100 Large mobile banner

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online