Đã Đóng

discrete element method analysis

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹5667 cho công việc này

vk88317

Hey Greeting of the day, I'm Specialized at Graphic Designing & Branding, worked at LOGO, WEBSITES , POSTER, FLYER, BUSINESS CARD, PHOTO-SHOP , PHOTO-EDITING ,Branding ,T-shirt graphi Thêm

₹3000 INR trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
2.8
₹8333 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0