Đã Đóng

EBOOK wanted

I would like to have someone make an EBOOK for me using my Designerr program. I have the 80 page book with photos already published.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Nhiếp ảnh, Thiết kế Photoshop

Địa điểm: CA, United States

Xem thêm: make fan shaped program, make diablo dupe program, make cell phone program, using mac program, lotto using gui program

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Greece

Mã Dự Án: #14843370

1 freelancer đang chào giá trung bình €155 cho công việc này

€155 EUR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0