Đang Thực Hiện

fine-tune my site's design

fine-tune my site's design, try not changing anything but the colors and the sidebars shapes and a few small thing here and there that will not force me to change the features that are on there.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: s design, fine design, fine, graphic design shapes, change design wordpress site, sidebars design, change site graphic, change design joomla site, sidebars, design band site, design tgp site, simple design web site, landscape design online site, design shopping site, change design page site

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Modiin, Israel

Mã Dự Án: #1737466

Đã trao cho:

starbest

Hy! Lets do this :) . Thanks!

$30 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

girgis77

Hi, provide me with full details please. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(57 Đánh Giá)
5.1