five to eight sentences and a voice over for computer like voice for my video

Đã Hủy Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

reference video:

[login to view URL]

I want to make another video about a different topic so I need a good writer and computer like voice or robot voice for it. sentences 5 to eight and a voice over.

Tạo thương hiệu Nhận diện thương hiệu Thiết kế đồ họa Thiết kế trang web

ID dự án: #17993359

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$179 cho công việc này

toi007

i do the all video over 2 mins and graphics and animation and every thing even voice all completed into mp4 for you and creative but not for 30$ but 333$ do take notice its usa quality not Chinese ok?

$333 USD trong 8 ngày
(9 Nhận xét)
2.8