Đang Thực Hiện

for freelance

CD package

--------------

Fusion Plus logo (you already have)

Colors: Orange, Black, White

All contact info included - and all other pics on inside of cover (slip tray) as discussed.

Brad.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: you freelance, package cover design, package cover, package logo design freelance, graphic pics, graphic fusion design, graphic design logo freelance, graphic design freelance logo, fusion design, freelance tray, freelance package, freelance on, freelance logo graphic, freelance graphic logo design, freelance graphic design info, freelance graphic design contact, cover package design, cover design freelance, pics logo design, logo pics, freelance plus, freelance package design, freelance cover, tray, slip

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Nashville, United States

Mã Dự Án: #9914

Đã trao cho:

freelance

Thanks ;) ----------------

$45 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.6